01.06.2009

Endringer i den nye markedsføringsloven

Den nye markedsføringsloven trer i kraft 1. juni 2009. Nye regler om telefonsalg, regler om reklame mot barn og unge og nye sanksjoner er blant nyhetene.
Endringer i den nye markedsføringsloven
01.06.2009

Den nye markedsføringsloven trer i kraft 1. juni 2009. Nye regler om telefonsalg, regler om reklame mot barn og unge og nye sanksjoner er blant nyhetene.

Etter flere års arbeid er den nye markedsføringsloven endelig vedtatt. Her er de viktigste endringene:

Bedre reservasjon mot telefonsalg
Mer enn 1, 7 millioner forbrukere har reservert seg mot telefonsalg. Allikevel opplever mange å bli oppringt av telefonselgere. Reservasjonsordningen blir derfor forbedret, blant annet ved at telefonnummer kan legges i reservasjonsregisteret. Næringsdrivende som driver telefonsalg må etter 1. juni sjekke registeret hver måned, i motsetning til hver tredje måned i dag.

Krav om skriftlig bekreftelse ved telefonsalg
Forbrukerombudet har mottatt mange tusen klager fra forbrukere som har blitt lurt inn i avtaler de ikke ønsker å inngå. Det innføres nå en ny regel om at det alltid skal inngås en skriftlig avtale etter samtalen, for eksempel ved at selgeren sender et brev, en epost eller en sms til forbrukeren. Her skal alle viktige opplysninger gis, for eksempel pris, bindingstid og angrefrist. Bindende avtale er inngått først når forbrukeren har sendt en skriftlig bekreftelse til selgeren.

Nei takk til gratis aviser
Mange forbrukere har reservert seg mot uadressert reklame. Nå innføres en mulighet til også å reservere seg mot gratis aviser, både de som er reklamefinansiert og når abonnementsavisene fulldistribuerer enkeltutgaver i reklameøyemed. Det må settes opp et eget oblat på postkassa eller dørmatta: "Nei takk til gratis aviser"

Regler som beskytter barn og unge
Det kommer nye regler som forbyr enkelte måter å markedsføre seg mot barn og unge på. Det blir utrykkelig forbud mot direkte kjøpsoppfordringer til barn, og oppfordringer til barn om å mase på foreldre eller andre voksne om å kjøpe en vare eller tjeneste. Alle regler i loven skal dessuten tolkes strengere dersom barn og unge er målgruppe.

Tilgift blir tillatt
Tilgift, altså at man får noe attåt når man kjøper en vare eller en tjeneste, har vært forbudt i Norge. Nå oppheves denne regelen. Det blir imidlertid fremdeles forbud mot å tilby deltakelse i konkurranse som tilgift. Tilgift kan også rammes av andre bestemmelser i loven, typisk hvis all markedsføring dreier seg om tilleggstingen og ikke hovedgjenstanden.

Bedre sanksjonsmuligheter
Etter dagens regler kan Markedsrådet og Forbrukerombudet ilegge betinget gebyr. Det vil si at gebyr først må betales dersom den lovstridige handlingen gjentas. Nå innføres overtredelsesgebyr som alternativ sanksjon. Gebyret kan ilegges også for handlinger som allerede er begått. Dette gjelder bare ved overtredelse av de reglene i loven som er klarest formulert, for eksempel forbudet mot å sende ut spam til forbrukere.

Les den nye markedsføringsloven her.

Forbrukerombudet og Barne- og likestillingsdepartementet arrangerte våren 2009 en seminarrekke om endringene i loven. Presentasjonen som ble holdt kan lastes ned.

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet:
Bjørn Erik Thon, forbrukerombud (Tlf: 99 00 50 90)
Gry Nergård, avdelingsdirektør (Tlf: 99 00 50 80)