Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Helse, miljø og trivsel i barnehagen Brosjyre som hjelper foreldre til å ta opp uheldige og uforsvarlige forhold i barnehagen dersom de oppstår.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Grunnlaget for god helse legges i tidlige barneår. Derfor er det veldig viktig at miljøet i barnehagene er bra. Men det er allikevel noen barnehager som må forbedres. Denne brosjyren tar for seg følgende temaer som kan være nyttig dersom du lurer på om alt er som det skal, og inneholder også forslag til henvendelser og klager. Dette kan du lese om i brosjyren: - Barns helse og trivsel i barnehagen - Hvem har ansvaret for hva? - Miljøkrav til barnehager - Om barnehagens fysiske miljø - Om barnehagens psykososiale miljø - Eksempel på henvendelser og klage fra foreldre Brosjyren er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

 Last ned brosyren: Helse, miljø og trivsel i barnehagen