- om noe er viktig, så velg aldri bort en medarbeiderundersøkelse.

Interne undersøkelser kan gi svar på langt mer enn hvordan de ansatte har det på jobben!

- Er medarbeiderne dine viktigste ressurser!

Gjennom mange års erfaring er vi overbevist om at dyktige ledere får dyktige medarbeider og lønnsomme kunder. Vår erfaring viser også at ved å gjennomføre regelmessige medarbeiderundersøkelser sikres lønnsomheten og inntjeningen til bedriften.

Det krever kun en ting! En tydelig leder som etter gjennomføringen av medarbeiderundersøkelse, følger opp og iverksetter tiltakene, hvert år!

Internationalt anerkjente metoder og modeller.

De modellene og metodene vi benytter i denne sammenhengen er basert på en rekke internationale og vel anerkjente undersøkeler, som igjen er utviklet over år. Om din bedrift er markedsorientert garanterer vi at vår metode vil gi grunnlag for langt bedre lønnsomhet i virksomheten, i tillegg til mer tilfredse medarbeidere.


Medarbeider-, ansatte-, interne undersøkelser

Ja det er mange navn, men ofte med samme mening.

Siden det også i det offentlige nå fokuseres på "kunder" så er det like viktig der som i privat næringsliv å gjennomføre god medarbeiderundersøkelser om du ønsker høy kundetilfredshet.

Om målet kun er å avstemme interne forhold så er det viktig å være tydelig på dette, men vi må da få lov å spørre.

Hvorfor ansettes personer? Vi håper at det er for å skape resultater. Da er det viktig å velge riktig undersøkelse.