Medarbeiderundersøkelse (r)

Jeg gleder meg til å gå på jobb!

- en artikkel om viktige og kanskje avgjørende områder så må ha fokus for å utnytte medarbeiderkapitalen optimalt.

Medarbeiderne er våre viktigste ressurser. En klisje, - ja vel, men likevel er det en sannhet vi ikke kommer unna, når du har har medarbeidere i din "stall".

Jeg skal her forsøke å gi noen gode råd og samtidig beskrive litt hvordan vi bistår våre kunder i nettopp det å få mest mulig ut av hver krone som puttes inn i medarbeiderpotten.

Hvorfor ansetter vi våre medarbeidere!

I de aller fleste tilfelle har enhver medarbeider en oppgave som vil påvirke en kundes tilfredshet og lojalitet. Enten du arbeider i det offentlige eller i det private næringslivet. Det heter jo at ingen ting er bedre enn det svakeste leddet og det gjelder vel fortsatt.

Dog får enhver leder de medarbeiderne han fortjener. Så da er det jo bare og ta tak og se hverdan dette kan gjøres.

Noen ganger kan det være vannskelig å fortelle sannheten, men sett med mine øyne er det mange ledere som flytter nettopp dette ansvaret ved å ansette en ny leder. De oppretter en ny avdeling eller finner på noe som gjør at de reorganiserer for å komme bort fra problemet. Det er en meget dårlig løsning og meget dårlig ledelse.

Jeg kan gjerne innrømme at noe av det som gjør at jeg er sikker på at jeg er veldig nær sannheten er at jeg har nok vært i nærheten av dette selv, men også 15 år som meddommer i arbeidsretten har også gitt meg god erfaring.

Vel dette er det eneste negative jeg skal skrive i denne artikkelen. Fra og med nå skal jeg fokusere på hva som faktisk vil gi en bedre utnyttelse av dine medarbeidere.

Ledelse

Hva er din strategi som leder når du tenker på dine medarbeidere. Hva vil du at de skal bidra med. Hva vil du at de skal bli stolte av. Hvordan skal du lykkes med alle ønskene. Ja det er mange utfordringer i dette tema, men det er noen som lykkes og da er det viktig å ta med seg at det faktisk ikke er en tilfeldighet. Det er godt lederskap.

Det jeg ønsker at du skal tenke på er hva gjør deg stolt og hva driver deg som leder. Er det du som er eier og grunder eller er det styre som motiverer deg. Kanskje du har en leder over deg som klarer å få deg til å bety noe. Uansett er det noe som driver og det gjør faktisk denne saken noe enklere.

Har du nok kunnskap og kompetanse, eller er det områder du ikke helt takler. Da er det ingen vei utenom, - søk bistand. Enten spør eller les, men vær meget forsiktig med å eksprementere med de ansatte. Vel å merke uten at de er inneforstått med at de er med på en usikker vei.

Så godt lederskap er å motivere andre til å gjøre sin jobb slik at de gleder seg til å komme på jobben, - hver dag.

Employer Branding

Dette er en relativ ny teori, selv om den har vært benyttet i mange år. Vi har klart å finne en defenisjon fra 2005, som sier:

"Minchington (2005), defines employer branding as “the image of the organization as a ‘great place to work’ in the minds of current employees and key stakeholders in the external market (active and passive candidates, clients."

Når vi fant denne defenisjonen ble vi meget tilfredse. Dette er det vi mener bør være målet til en hver leder som har medarbeiderne i fokus som en ressurs.

Hvordan for man så dette til:

  1. Bedriften må ha en tydelig strategi, med klare mål.
  2. Den må kommuniseres slik at den skaper TRO.
  3. Troen på startegien og målet må kunne settes i perspektiv til eget arbeid.
  4. Bedriften må vise seg konkurransedyktig til enhevr tid.

    - så må det til noen praktiske elementer:
  5. Det må være dyktig ledelse som også forstår det samme.
  6. Det må være en god organisering av arbeidet.
  7. Motivasjon i riktige megder.

Så mener vi at det bør, nei må, gjennomføres løpende måling av disse og andre relevante spørsmål som skal til for å kunne drive en virksomhet, altså en medarbeider- eller internundersøkelse. (vi snakker da ikke om en "klimaundersøkele" men en mer markedsorientert formulert undersøkele)

Ta kontakt for en kort prat om dine utfordringer og muligheter, enten de er interne i bedriften eller eksterne ut mot markedet.

Ring:
Ingar Næss på 9011 7570

eller send en epost til:
ingar@maturus.no