- Kunde tilfredshet og Kundelojalitet er meget viktig å måle løpende.

Kundetilfredshet - hva gjør dine kunder tilfredse og lojale?

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

 

Det er viktig med tilfredse kunder, men det er kortsiktig tenkt. Vi anbefaler at fokus settes på minst et kriterium til, - lojalitet. Etter mange års gjennomføring av kunderelaterte undersøkelser ser vi at de som i for stor grad kun fokuserer på "tilfredsheten" kan miste en ikke ubetydelig mulighet i det langsiktige perspektivet. Dog må begge muligheter sees i samenheng med bedriftens totale strategi og ikke minst i sammenheng med de interne ressursene. Vårt tilbud inkluderer også muligheten av å sammenligne dine egne data med en rekke andre bedrifter, noe som gjør det enklere å ta riktige beslutninger.

Kundeundersøkelse, modell for økt tilfredshet og lojalitet!

Kundetilfredshetsundersøkelse

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Gjennom analyse av en lang rekke kundetilfredshetsundersøkelser har vi sett klare sammenhenger mellom tilfredshet og omsetning. Denne analysen er gjennomført både på enkeltforetak og i kjeder med samme konklusjonen. Ett indekspoeng forbedring tilsvarer 3 % økning av omsetningen.

Spørsmål om beskrivelse av vår kundeundersøkelse

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Vi måste gjenomföra en KTU i följe vårt partnerskap till xx. Kan du sända mig några rader om vår KTU, vilka standarder och prosedurer som följdes?

kundetilfredshet, brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet

Nettbaserte kundeundersøkelser måler kundetilfredshet og kundelojalitet

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Vi tilbyr 60 minutters samtale helt uten forpliktelser for å gjennomgå dine behov og muligheter!

Uansett om du ønsker å gjennomføre er kunde-, medarbeider-  og eller brukerundersøkelse er det enkleste å benytte en nettbasert undersøkelse.  Priser fra kr. 7500,- eks.mva.

Husk : Vi gjør hele jobben for deg!

Den er både hurtigere og langt rimeligere enn å benytte tradisjonelle undersøkelse. Spørsmålet er da, - har det du trenger for å kunne gjennomføre en undersøkelsen. Har du e-postadresser eller tilgang til å skaffe det. Vel da er du langt over halvveis til gjennomføring av din egen undersøkelse.

Solide og faglig sterke undersøkelser.

Tilbud på kundeundersøkelse!

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Gjennomføring av kundeundersøkelser skal etterlate seg et godt inntrykk hos de som blir invitert og besvarer undersøkelsene. Vi har utviklet våre undersøkelser gradvis gjenom de siste ti årene og våre metoder og modeller er derfor vel gjennomprøvet og meget solide. Fordelen er også at du selv på våre rimeligste modeller kan tilpasse spørsmålene etter eget behov.

Fornøyde og tilfredse beboere viktig for boretslagets omdømme!

Kundetilfredshet i boretslag - er det viktig?

Basert på en gjennomgang av et antall boretslages strategier er det ingen tvil om at her er det mengder av muligheter som ligger å venter. Hvem blir den første som gjennomfører en kundetilfredshets undersøkelse i et boretslag.

- garanti! Løpende gjennomføring av tilfredshetsundersøkelser og nødvendige tiltak i ettertid, vil garantert øke boretslagets omdømme og der i gjennom m2 prisen ved salg.