Om du ikke har gjennomført en spørreundersøkelser / kundeundersøkelse siste 24 måneder, bestill en i dag.

Spørreundersøkelser og måling av kundetilfredshet og kundelojalitet er viktigere i dag - les hvorfor..

NY WEBSIDE KLIKK HER

 

Vi gjennomfører opp mot tusen undersøkelser i året og det er tydelige tegn på at kun de beste er i stand til å beholde sine kunder over tid. Vel å merke om de ikke kontinuerlig vokter over sin KTI og lojalitet.

- en av verdens mest benyttede modeller for kundetilfredshet.

Kundeundersøkelse som måler kundetilfredshet - ACSI-modellen:

 

 

NY WEBSIDE KLIKK HER

 

Denne modellen kan benyttes isolert som en frittstående kundeundersøkelses modell, eller sammen med vår medarbeiderundersøkelse. Modellen er faglig sett en av de aller beste i verden og benyttes av de aller største virksomheter i USA. Vi har benyttet modellen i 10 år med stor suksess for våre kunder.

Sørg for å spørre om de riktige tingene når du gjennomføre kundeundersøkelser

Kundeundersøkelser ISO og alle andere virksomheter

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Vi tilbyr en rekke undersøkelser og undersøkelseskonsepter til ISO sertifiserte virksomheter og bedrifter. Husk vi gjør hele jobben for deg.

 

 

 NB! Kjøper du ISO-kundeundersøkelse innen 20 februar gir vi med en egen undersøkelse som måler Ansatte og Lederes egen oppfatning om hva de tror kundene svarer.

Siden det er et krav for ISO sertifiserte om å gjennomføre kundeundersøkelser, velger også mange å kombinere kundeundersøkelsen med en medarbeiderundersøkelse. Noen går så langt at de også tar med en refleksjonsanalyse rettet mot både ansatte og ledere, dette for å måle internt engasjement og realisme. Smart sier de som har forsøkt, vi bekrefter dette.

Priser fra 7.500,- eks.mva. og husk vi gjør hele jobben for deg.

- strategi, markedsføring og salg, basert på fakta om kundens hverdag.

Kundeutvikling handler om kunnskap og aktiv ledelse.

Mange vi snakker med sier ”vi trenger ikke analyse eller kundeundersøkelser, vi snakker med kundene våre hver dag".

- Hva gjør du for å sikre dine kunderelasjoner

Kunderelasjoner viktig punkt i strategien!

Kunderelasjon kan være så mangt, alt avhengig av hvem man snakker med. Mange tenker CRM - Customer Relationship Management og da som et IT-verktøy, men her tenker jeg mer på relasjonen mellom menneskene i bedriftene som har, eller ønsker å få, et økonomisk relatert samarbeide.

Vi skal har drøfte tema i forhold til å utvikle kundeforholdet, optimalt. (under arbeid)

Dato: Lov 2009-01-09 nr 02

Markedsføringsloven

Ny lov:

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

01.06.2009

Endringer i den nye markedsføringsloven

Den nye markedsføringsloven trer i kraft 1. juni 2009. Nye regler om telefonsalg, regler om reklame mot barn og unge og nye sanksjoner er blant nyhetene.

01.02.2005

Markedsføringsloven - greit å vite når du jakter nye kunder.

Her kan du lese loven. Riktig første gangen er et godt prinsipp og skal du være sikker på at du handler riktig, vel da bør du skanne over denne loven.

Lov nr 47 av 16. juni 1972 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Kundeundersøkelse, modell for økt tilfredshet og lojalitet!

Kundetilfredshetsundersøkelse

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Gjennom analyse av en lang rekke kundetilfredshetsundersøkelser har vi sett klare sammenhenger mellom tilfredshet og omsetning. Denne analysen er gjennomført både på enkeltforetak og i kjeder med samme konklusjonen. Ett indekspoeng forbedring tilsvarer 3 % økning av omsetningen.

- etter mange år er det lov å friste for å få nye kunder

Ny markedsføringslov: Tilgift gir nye kunder

Den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1. juni 2009 gir nye muligheter for å skaffe flere lojale, lønnsomme ny kunder.