- nyttig, rask og enkel undersøkeser for barnehager

Barnehageundersøkelser, foreldreundersøkelser, brukerundersøkelser

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

 

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

 

Suksess for den store Barnehageundersøkelsen!

Maturus har i samarbeid med en rekke norske barnehager utviklet over 100 relevante spørsmål fordetlt på 13 områder. Spørsmålene fanger opp de aller fleste områder en barnehage har behov for å spørre om ift foreldrenes tilfredshet.

Planlegger dere å gjennomføre en undersøkelse rundt foreldres tilfredshet med deres barnehagetilbud, vel da har vi løsningen.

Ofte viser resultatene fra undersøkelser at vi har svært mange gode barnehager i Norge, men det er fortsatt detaljer som skiller ut de aller beste. Hvorfor? Vår erfaring er at de som gjennomfører foreldrerelaterte undersøkelser minst en gang i året og setter inn nødvendige tiltak, oppnår reskt meget gode resultater. Om du er interessert vil du ved å benytte vår modell også kunne sammenligne deg mot totalresultatet fra andre barnehager rundt i landet.

Våre undersøkelser dekke alle områder!

I vårt arbeid med å avdekke hvilke behov barnehagene har og ønsker å dekke, ser vi at det er en del forskjeller. Derfor har vi valgt å tilby barnehagene muligheten til å velge selv. Områdene vi har fordelt spørsmålene i er: - Innledene spørsmål om barnet, avdelinger, hvem som besvarer osv. - Barnehagen/brukertilpassing/kundeorientering - Barnehagen og miljø - Tilvending til barnehagen - Trivsel og omsorg - Informasjon og kommunikasjon - Aktiviteter og lek - Sikkerhet og trygghet - Personalet i barnehagen - Læring og pedagogikk - Foreldre, utvalg, styre, daglig leder - Åpne tekst spørsmål for skriftlig tilbakemelding - og en del diverse spørsmål som ikke direkte ligger i disse gruppene Selvfølgelig er vi også åpne for helt spesifike behov.

Kundeservice2
Maturus gjør jobben

Du har valget, gjennomføre undersøkelsen selv eller vi gjør det for deg.

Vi vet at økonomien i de aller fleste barnehager er presset, derfor har vi laget en standardundersøkelse rettet mot foreldere (brukerundersøkelse) som tilfredsstiller alle barnehagers behov.

Vi har spørsmålene, systemet, kunskapen og kompetansen. Om du har spesielle ønsker og så kan vi sikker ordne det også. I tillegg kan du sammenligne dine resultater opp mot andre barnehagers resultater. (anonymt)

Rapportene kan være enkle eller mer dypt gående.

Vi har flere varianter for gjennomføring og rapportering av resultatene.

Du kan velge mellom følgende varianter:

  • Kun elektronisk visning av resultatene. (på nettet) Du kan også få samme rapport som et pdf dokument.
     
  • Du kan bestille sammenligning av hovedresultatene ift andre barnehager.

Vi tilbyr også å evaluere og analysere resultatene og gi anbefalinger på de konklusjonene vi trekker ut fra vår erfaring.

Bakgrunnen for at vi deler dette opp er at mange ønsker rimelige løsninger, med mulighet for å bestille tilleggsrapporter i ettertid.

Dette drøfter vi før dere bestemmer dere, slik at behov og økonomi hensyntas.

Send eller kontakt oss for priser.  

Medarbeiderundersøkelse  barnehager
Medarbeiderundersøkelse barnehager

Medarbeiderundersøkelse spesielt for barnehager!

Om din barnehage har behov for å gjennomføre en profesjonell undersøkelse rettet mot de ansatte, ja da har vi også løsningen for dette. Vi garanterer at våre tilbud er både faglig trygge og vel gjennomprøvede. I tillegg er våre priser tilpasset barnehavenes stramme økonomi. Ta kontakt i dag.