- strategi, markedsføring og salg, basert på fakta om kundens hverdag.

Kundeutvikling handler om kunnskap og aktiv ledelse.

Mange vi snakker med sier ”vi trenger ikke analyse eller kundeundersøkelser, vi snakker med kundene våre hver dag".

Vi er enige i at det er viktig å snakke med kundene hver dag, men i forbindelse med aktiv ”kundeutvikling” er det nok viktig å gå langt mer systematisk til verks. Dog skal det ikke bli komplisert.


Vår anbefaling er å være langt mer ydmyk ovenfor eksisterende kunders behov og erfaringer, slik at kundene forblir lojale over tid. Det er sikkert mange eksempler på bedrifter som beholder sine kunder år etter år uten å stille et eneste spørsmål, kun levere de varene kundene har behov for. Vel å merke til rett pris og rett kvalitet, - til en hver tid.

Vi kan dokumentere at dette ikke er hverdagen for de aller fleste virksomheter i Norge, eller i andre land for den sakens skyld. Til det er konkurransen alt for tøff. I kjølvannet av at de fleste nå tilbyr både produkter og tjenester over nettet, er lojalitet blitt den nye store utfordringen.

Derfor er et bevist forhold til ordet ”kundeutvikling” en av de aller viktigste ting en leder må fokusere på. Hver dag, hele året.

kundestrategi

Vi har byttet leverandør!

Tro det eller ei, men denne uttalelsen ”vi har byttet leverandør” har vi kunnet lese en rekke ganger som tilbakemelding i kundeundersøkelser, gjennom de siste årene.

Dette fremkommer bl.a. på bakgrunn av et spørsmål med følgende formulering: (se bildet)

”Har du i løpet av de siste 12 månedene klaget, uttrykt missnøye,
eller følt grunn til å klage på varer eller tjenester fra ” x bedrift.
 

De som klikker på Ja, men tok ikke kontakt, sier ofte at de har byttet leverandør.

De sier også at ”det er jo ikke noe vits å ta kontakt, de løser jo ikke problemet allikevel. Eller det er umulig å komme gjennom på telefon osv.

Denne typen kunder, snakker man nok ikke lengre med ”hver dag”, de er borte. Dette er kun et lite eksempel på at det lønner seg å gjøre løpende kundeundersøkelser for å fange opp hvor det går galt. Da er det mulig å gjøre noe med det!

Anbefaling for aktiv kundeutvikling.

Ved å benytte vår modell for kundeutvikling vil du alltid ha kjennskap til dine kunders behov, prioriteringer, erfaringer, tilfredshet, budsjetter og lojalitet. Du kan også få opplysninger om hvordan dine ansatte utfører sine oppgaver og hva dere bør bli bedre på, for å nevne noe.

For å si det på en annen måte: ”Det er utrolig hva du kan lære når mann stiller spørsmål og ikke minst lytter, til de personene som er forventet å kjøpe dine varer eller tjenester.

Maturus stiller de korrekte spørsmålene og har kunnskap og kompetanse til å lytte med objektivitet til dine kunders svar og meninger. Vi kontakter både dine prospektive og eksisterende kunder, slik at vi kan forstå ditt marked og hva som kreves for at du skal selge mer, ja mer enn hva dine konkurrenter gjør!

gdd


vvvv

Peter Drucker

Sitat

The purpose of business is to
     create and keep a customer

                                                                                      - Peter Drucker