kundetilfredshet, brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet

Nettbaserte kundeundersøkelser måler kundetilfredshet og kundelojalitet

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

Vi tilbyr 60 minutters samtale helt uten forpliktelser for å gjennomgå dine behov og muligheter!

Uansett om du ønsker å gjennomføre er kunde-, medarbeider-  og eller brukerundersøkelse er det enkleste å benytte en nettbasert undersøkelse.  Priser fra kr. 7500,- eks.mva.

Husk : Vi gjør hele jobben for deg!

Den er både hurtigere og langt rimeligere enn å benytte tradisjonelle undersøkelse. Spørsmålet er da, - har det du trenger for å kunne gjennomføre en undersøkelsen. Har du e-postadresser eller tilgang til å skaffe det. Vel da er du langt over halvveis til gjennomføring av din egen undersøkelse.

Tenk på hva du skal benytte svarene i undersøkelsen til!

Hva skal du faktisk benytte svarene til. Hva er det du vil gjennomføre tiltak på og spør ikke om ting du likevel ikke vil gjøre noe med. Ikke lag en " hummer og kanari" undersøkelse. Vel unntaket er om det er "det" som er tema. Spør kun om ting som er relevant for "tema" og ikke putte masse andre spørsmål inn i undersøkelsen, men ha respekt for respondentene i forhold til den invitasjonen som er sendt ut. Fordelen med elektroniske undersøkelser er at det er enkelt å endre spørsmål og teste om mottaker forstår spørsmålene før undersøkelsen startes. Vi bistår som rådgivere for å sikre at du oppnår det du er på jakt etter og litt ekstra.

E-post invitasjon

E-postadresser

Hvem skal inviteres til å besvare. Kunder, medarbeidere, brukere eller andre som du ønsker skal besvare undersøkelsen. Vi bistår selvfølgelig også med råd slik at det settes sammen relevante grupper el.l slik at det i ettertid kan segmenteres rapporter slik det er behov for.

Elektronisk spørreskjema

Hva ønsker du å spørre om?

Som vi har nevnt tidligere er det viktig å tenke på hva man ønsker å benytte undersøkelsen til. Når ønske eller behovet er definert da beslutter vi spørsmålene. Kanskje vi allerede har en mal slik at det blir enklere å tilpasse undersøkelsen til ditt behov. Uansett bistår vi med råd og veiledning.

Som sagt, fordelen med å benytte elektroniske spørreskjema er at du enkelt kan tilpasse og justere både layout og spørsmål helt frem til starttidspunktet.

Svar og vinn

Noen ganger er det smart med en premie.

Ofte kan det være nyttig å tilby muligheten av å kunne vinne en premie for å benytte noen minutter til å besvare de undersøkelser som skal gjennomføres. Erfaring viser at det øker responsen med opp til 20-30% utover de som normalt ville ta seg tid til å besvare. Det som også er vår erfaring er at det ikke påvirker hva respondentene svarer selv om du tilbyr denne muligheten.

Følg med på utviklingen fra minutt til minutt

Løpende oppdateringer

En av de store fordelene med å benytte en elektronisk undersøkelse er at du kan følge utviklingen løpende, vel å merke i de tilfellene det er relevant. Om du ønsker evalueringer og eller personlige tilbakemeldinger så er dette høyst aktuelt. Har du eksempel vis en serviceavdeling kan responsen på tilfredshet med utført jobb være på "sjefens" PC allerede etter noen minutter.

velg det som passer best.

Grafer eller tabeller

Det finnes mange varianter av presentasjonsmuligheter å få ut resultatene på. Grafer, kaker, søyler eller ren tekst. Igjen er det enkelt å tilpasse presentasjonen til det enkelte behov. Det er også meget enkelt å lage forskjellige rapporter til forskjellige personer slik at hver person får den rapporten som er relevant for seg.

Inviter andre til å se resultatene

Del erfaringen med andre

Om du har behov for å la flere personer se samme eller unike presentasjoner tar dette meget kort tid å tilpasse. Når først de har mottatt en link og passord, kan de følge undersøkelsene løpende 24/7. Eller om du overseder en ferdig undersøkelse med analyse og kommenterer. Ønskes en spesiell utviklet PowerPoint presentasjon bistår vi selvfølgelig også med det. Ellers tilbys elektronisk overføring til så vel pdf som PowerPoint Om du har spørsmål ta kontakt med oss.

Ta kontakt

post@maturus.no

Telefon +47 9011 7570