- over 100 relevante spørsmål å velge i!

Norsk Barnehagebarometer (undersøkelser for barnehager)

Ny hjemmeside med unike priser på kunde og medarbeiderundersøkelser av topp kvalitet. 

Klikk for å gå rett til tilbudene. http://www.maturusresearch.com/#!priser--tilbud/c5fo

Klikk for å gå til den nye hjemmesiden: http://www.maturusresearch.com

 

Velkommen til Norsk Barnehagebarometer.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Vi har utviklet et spørreskjema med over 100 spørsmål, spesielt beregnet på bruk ifm måling av foreldres tilfredshet med barnehagen. Om du ønsker å benytte vårt tilbud velger du enkelt ut de spørsmålene som er relevant for din barnehage. I tillegg vil det alltid være to spørsmål som gir "alt i alt" svar på foreldre og barns tilredshet. Disse gjennomsnittsresultatene blir alle barnehager sammenlignet mot. Så da er spørsmålet om du ønsker å måle hvordan din(e) barnehager ligger ift landsgjennomsnittet.

- kopi fra barneombudet

Arbeidsmiljø for barn

Undersøkelser Barneombudet har gjort, tyder på at det står meget dårlig til med arbeidsmiljøet i norske skoler og barnehager.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Helse, miljø og trivsel i barnehagen

Helse, miljø og trivsel i barnehagen Brosjyre som hjelper foreldre til å ta opp uheldige og uforsvarlige forhold i barnehagen dersom de oppstår.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

- enkelt å tilrettelegge for barnehager

SFO - Undersøkelse for bedre tilbud i skolefritidsordning

Skolenes fritidsordning er viktig for tusenvis av barn og foreldre. Derfor er det også viktig for ledelse og ansatte i SFO å ha en god dialog gjennom året, fortrinnsvis om ting som alle ønsker å sette fokus på. Denne undersøkelsen er bygget på erfaring fra gjennomføring over flere år og kan lett tilpasses lokale behov.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Vi viser både spørsmålsoppsett og rapport

Be om demolink til våre undersøkelser for barnehager!

Har du planer om å gjennomføre en spesialundersøkelse for din barnehage, da har vi løsningen. Maturus tilbyr både undersøkelser mot foreldre og medarbeidere.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

eller-< Fortell oss hva du ønsker:

- benytt denne muligheten for din barnehage!

Suksess for Barnehage og foreldreundersøkelser.

Pressemelding. Jan 2010.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Vi sendte ut et tilbud i Romjulen til norske barnehager og nå står de nesten i kø for å være med på dette tilbudet. Etableringen av Norsk Barnehagebarometer er blitt en suksess og vi beregner at vi vil ha mer enn 200 barnehager med i løpet av våren og kanskje minst det samme i andre halvår. Vårt mål er å ha med mer enn tusen barnehager i løpet av to år. Vi vet at suksessen skyldes en kombinasjon av meget gunstig pris, stor fleksibilitet, alle relevante spørsmål barnehagene trenger og god kundeservice. Vi gleder oss, dette blir gøy, sier rådgiver Ingar Næss. Bli med på årets bruker/kundeundersøkelse for barnehager med din barnehage også.

- Norsk Barnehagebarometer er reskt og enkelt, i tillegg svært rimelig å benytte.

Media om barnehager og foreldrenes tilfredshet.

Stadig oftere kan vi lese at foreldre er misfornøyd med den barnehagen de benytter. Det er ikke vår erfaring med de som benytter våre undersøkelser. Selvfølgelig kan de være detaljer som kan bli bedre, men fordi barnehagens ledelse og foreldreutvalg benytter undersøkelser blir ting rettet opp.

Klikk her - www.norskbarnehagebarometer.no

Ta kontakt. Les gjerne litt om hva media skriver.